mars 2012

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er en relativt ny betegnelse på et ikke fullt så nytt fenomen. Man kan definere seksuell trakassering som "uønsket seksuell oppmerksomhet" - dermed er det den som blir utsatt ...
hits