MoodGYM: Et selvhjelpsverktøy for angst og depresjon

I løpet av 1 år vil en av tre i Norges voksne befolkning oppfylle diagnostiske kriterier for minst èn psykisk lidelse, og ca. halvparten vil rammes i løpet av livet. Angst og depresjon er de vanligste lidelsene og svært mange mennesker lider av disse. 

Det er flere forhold som tyder på at forekomsten av psykiske lidelser i den norske befolkningen er økende. Blant annet kan man se en økning i antall som er uføretrygdet pga. psykisk sykdom. Videre ser man også en økning i behandling av psykiske lidelser. Om dette oppstår fordi det er en økning i forekomsten eller fordi det er en økning i antall som søker hjelp kan man ikke si noe om. 

Det kan noen ganger være lang ventetid for å få hjelp hos psykolog. For de som sliter kan det være svært krevende å gå flere måneder i "ventemodus" før behandling starter. 

I denne forbindelse ønsker vi å opplyse om et verktøy som heter MoodGYM. Dette er et nettbasert selvhjelpsverktøy for mennesker som sliter med angst og depresjon.  

MoodGYM har til hensikt å: 

- Hjelpe deg å identifisere og gjenkjenne problematiske emosjoner. 

- Vise deg hvordan man kan utvikle gode mestringsteknikker og mestringsstrategier for fremtiden. 

MoodGYM bygger på kognitiv terapi og er spesielt laget for å trene på å gjenkjenne forholdet mellom tanker og følelser. For mange med angst og depresjon er dette forholdet komplisert. Det å lære teknikker for å reflektere rundt egne tanker når de oppstår kan være svært nyttig å ha med seg. 

Dette er ikke behandling, men noe som kan lette hverdagen i påvente av behandling. Teknikkene kan også brukes selv om man ikke lider av psykiske lidelser. Mange har problemer med å skille tanker og følelser, samt det å rasjonalisere rundt sine egne tankefeller. Derfor kan MoodGYM også være nyttig for alle og enhver som er nysgjerrig og vil lære seg noen teknikker for å bedre psykisk helse. 

Det beste av alt er at tjenesten er GRATIS. Bare gå inn på nettsiden: https://moodgym.anu.edu.au/welcome, registrer deg som bruker og kom i gang. 

  

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits